JU Mješovita srednja škola Živinice već duži niz godina sarađuje  sa JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama  (CROPS) Smoluća, Općina Lukavac. Tokom ove saradnje naša škola je po nekoliko puta u toku jedne školske godine organizovala  posjete Centru.

Danas, 22. aprila 2019. godine, štićenici  zajedno sa psihologinjom ove ustanove su po prvi puta uzvratili posjetu našoj školi. Oni su održali predavanje u odjeljejenjima 1e1 i 2e1 na temu  ,,Život je dar, ne uništavajmo ga”. Učenici su imali priliku  čuti potresne priče koje su ispričali štićenici te ustanove,  a koji se trenutno liječe od ovisnosti.