Zdravstveni radnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona su dana 30.11.2017. u 10:50 održali edukativno predavanje na temu ”Reproduktivno zdravlje mladih” u JU Mješovita srednja škola Živinice s ciljem podizanja svijesti o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. Učenici koji su prisustvovali predavanju su prije predavanja popunili anonimnu anketu na istoimenu temu koja ima za cilj da se istraže stavovi, mišljenja i znanja srednjoškolaca na temu reproduktivno zdravlje.