PREGLED NASTAVNIM PREDMETIMA ZA DRVOPRERADIVACKA STRUKA SK.2012/2013

 

Nastavni predmet  
 
Tehničko crtanj sa nacrtnom geometrijom  
Mašinski uređaji  
Drvne konstrukcije  
Tehnologija obrade drveta  
Dizajn namještaja  
Mašine u drvnoj industriji  
Tehnologija drveta  
Tehnologija materijala  
Alati i mašine u tapetarstvu  
Tapetarske konstrukcije  
Tehnologija zanimanja  
Praktična nastava  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

PREGLED SEDMICNOG NASTAVNIM PREDMETIMA za POLJOPRIVREDNA STRUKA SK.2012/2013

 

Nastavni predmet  
 
Ratarstvo- povrtlarstvo  
Zaštita bilja  
Biljna proizodnja  
Voćarstvo -vinogradarstvo  
Voćarstvo  
Vinogradarstvo sa vinarstvom  
Poljoprivredna mehanizacija  
Stočarstvo  
Anatomija sa fiziologijom domaćih životinja  
Izborna nastava  
Cvjećarstvo  
Vrtlarstvo  
Praktična nastava  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

PREGLED NASTAVNIM PREDMETIMA za MASINSKA STRUKA SK.2012/2013

 

Nastavni predmet  
 
Tehničko crtane sa nacrtnom geometrijom  
Tehničko crtanje  
Mašinski materijali  
Tehnička mehanika  
Programiranje  
Tehnologija obrade i montaže  
Tehnologija obrade  
Crtanje pomoću računara  
Mašinski elementi  
Termo dinamika  
Hidraulika i pneumatika  
Kompjuterska grafika  
Mjerenje i kontrola  
Konstrujisanje  
Ispitivanje mašinskih konstrukcija  
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija  
Proizvodni sistemi  
Automatizacija proizvodnje  
Tehnologija zanimanja  
Motori SUS  
Pogonske i radne mašine  
Motorna vozila  
Remont i održavanje motora i motornih vozila  
Praktična nastava  

 

PREGLED NASTAVNIM PREDMETIMA za ELEKTRO STRUKA SK.2012/2013

 

Nastavni predmet  
 
Osnovi elektrotehnike  
Elektroenergetska postrojenja  
Električne mašine  
Električne instalacije i osvjetljenja  
Elektronika  
Tehničko crtanje  
Energetska elektronika  
Osnovi elektronike i energetike  
Primjena računara u energetici  
Energetika  
Električna mjerenja  
Elektroenergetske mreže  
Električni uređaji  
Praktična nastava