Bit Alijansa je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM Bosnia and Herzegovina) i projektom Vlade Švicarske za zapošljavanje mladih u BiH MarketMakers kreirala dodatne nastavne materijale za profesore/ice informatike u srednjim školama.

Zvanično predstavljanje ovih  materijala upriličeno je na konferenciji  koja je održana danas u 12 sati putem ZOOM platforme.

Materijali su koncipirani tako da prate savremene trendove u IT industriji i obuhvataju pet modula (Razvoj Android aplikacija; Razvoj web aplikacija; Programiranje C++; Matematičke osnove i GUI) , a takođe je prezentovan i način rada platforme, te uputstva za upotrebu, kao i sadržaj navedenih modula.

S obzirom da  naša škola prati savremene trendove u svim naučnim poljima a tako i u IT sektoru danas je na konferenciji uzeo učešće i profesor informatike iz naše škole Midhat Umihanić magistar elektrotehnike koji će ove nove trendove i nova dostignuća iz oblasti IT-a prenijeti našim vrijednim učenicima kako bi bili u korak sa vremenom i tehnologijom koje ovo vrijeme donosi. Midhat Umihanić je i jedan od autora najnovijeg udžbenika iz informatike za srednje škole, odobren od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,  koji se koristi se na prostoru cijele FBiH. Ovo je samo još jedan pokazatelj da naša škola obiluje stručnim i kvalitetnim kadrovima koji mogu da odgovore svim izazovima sa kojim se susreću prilikom rada sa učenicima.