Povodom svjetskog dana porodičnih ruralnih domova danas je Porodični Ruralni Edukativni Centar Živinice – PREC upriličio prezentaciju u našoj školi učenicima poljoprivredne struke gdje su ih članice PREC-a upoznale o važnosti solidarnosti, i o samom udruženju porodica PREC Živinice.

Osnovni cilj ovog udruženja je da članovi ostvare svoja prava i preuzmu odgovornost, u obrazovanju, stručnom usmjeravanju/orjentaciji i stručnoj obuci mladih i odraslih koji se obrazuju ili praktično usavršavaju vještine u Porodičnom Ruralnom Edukativnom Centru.

Tri stuba udruženja su:

  1. Razvijati obuke iz oblasti poljoprivrede i srodnih grana za odrasle osobe
  2. Razvijati praktične obuke iz oblasti zanatstva (građevine), turizma i srodnih grana
  3. Razvijati projekte koji doprinose razvoju teritorije kroz osnaživanje žena sa ruralnog područja ana za omladince ruralnih područja

Na današnji dan 24.novembar više od 1000 porodičnih ruralnih domova u svijetu ujedinjuju svoju snagu kako bi dokazali solidarnost i stvorili društvenu vezu između onih koji mogu dati i onih kojima je pomoć potrebna u svim zemljama gdje su prisutni domovi. Toj mreži dorodičnih ruralnih domova od 2014.godine pridružio se i PREC Živinice.

Prezentaciju je održala Jasmina Maslić, zaposlenica udruženja PREC Živinice, dok je rokovnika za vođenje poljoprivrednog imanja je predstavila Nesiba Nurkić, animatorica grupe dinamika žena pri PREC-u.

14976210_10202723912456181_887954634_o 15152321_10202723914256226_1274333810_o 15215965_10202723913416205_118245034_o15224561_10202723914576234_1083472642_o 15224702_10202723911056146_165910506_o 15224735_10202723911776164_1997622187_o15225380_10202723911456156_1986827459_o 15231632_10202723909536108_782189969_o