Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme – BH K CIGRÉ organizovao je 13. savjetovanje, koje je održano u Grand Hotel Neum u periodu od 17. do 21. septembra/rujna 2017. godine. Aktivno učešće na 13. savjetovanju uzeli su i profesori iz naše škole mr.sci. Midhat Umihanić dipl.ing.el., mr.sci. Izet Jagodić dipl.ing.el. i Hamdo Salkić dipl.ing.el., koji su i autori jednog naučnog rada koji je i prezentovan na savjetovanju.

U sklopu 13. savjetovanja   prisustvovali su  izložbi  elektroenergetske opreme,  prisustvovali su raznim stručnim prezentacijama koje su bile predviđene u programu savjetovanja.

Bitno je istaći da smo jedina škola sa prostora BiH koja je uzela aktivno učešće na ovom savjetovanju.

IMG-5ed571d557ffe32d276c3f995ff84f2e-V IMG-10ebad134052131eb0e8a8b6369c8e40-V A3Plakata13_CIGRE