Krajem oktobra 2019. godine je realiziran veoma važan projekat opremanja Kabineta za informatiku i laboratorijske vježbe, koji je finansirao BH Telecom u iznosu od 7.000,00 KM. Sredstva su iskorištena za nabavku ukupno 23 kompleta računara (brend name) koji su instalirani u 2 kabineta informatike i na taj način doprinijeli kvalitetnoj opremljenosti naše škole, kada je u pitanju ovaj segment nastave. Računari su već dostupni za realizaciju nastave iz svih nastavnih predmeta koji uključuju upotrebu računara u nastavnom procesu. U realizaciji projekta su  učestvovali  Školski razvojni tim i profesori informatike, koji ne kriju svoje zadovoljstvo kada je u pitanju ovaj projekat  i veoma značajna podrška  BH Telecoma.