RASPORED AKTIVNOSTI I ZADUŽENJA

VIII   FESTIVAL RADA SREDNJIH TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH, 

ŽIVINICE  2016 6 I 7. MAJ 2016. GODINE

DOMAĆIN: JU Mjesovita srednja skola Živinice

OBAVEZE ŠKOLE DOMAĆINA VIII FESTIVALA RADA

OBAVEZE- OPĆINA  ŽIVINICE

 

 1. SVEČANO OTVARANJE I ZATVARANJE FESTIVALA RADA
 • Obezbijediti GRADSKUD DVORANU ZA 6. I 7. MAJ 2016 GOD. (Načelnik, direktor dvorane, direktor škole)
 • Petak 6. Maja od 16 h smjestiti radove škola koje dolaze na spavanje (Milo, Damir, Fadil, Halid, Nurdin, sabiha, Fahrudin, 10 učenika)
 • 05.2016(subota ) prihvat ucenickih radova (Milo, Damir, Fadil, Halid, Nurdin, Sabiha, Fahrudin, 10 učenika)
 • Svečano otvaranje u 11 h
 • Ocjenjivanje učeničkih  radova
 • Zatvaranje festivala  rada  u 18 h (može i u školi)
 • Ozvučenje za generalnu probu 6.maja (petak) (Općina)
 • Ozvučenje za svečano otvaranje 7. 05. 2016 (Općina)
 • Program (profesori bosanskog jezika) (Suada, SamiraR, Fahira, Alma, Almira, Ilvana)

2.Prihvat učenika koji  dolaze  na  spavanje  iz: Bihaca , Cazina, Velike  Kladuse, Banja Luke , Livna, Gorazda )

– 3 nastavnika (OsmanH, Mela, Behija, Selma), (Gimnazija)

-5 učenika

Petak  06. 05. 2016.od 16 -20 h

(sportska dvorana – gradska ) ili dvorana  škole

 • Učenici će spavati kod učenika

3.ZABAVNO VEČE ZA UČENIKE KOJI SPAVAJU U ŽIVINICAMA (AKO JE IZVODIVO) OKO 150 UČENIKA (Almira, OsmanH, Mela, Behija, Selma), (Gimnazija)

 

 1. ISHRANA TAKMICARA

-SOKOVI

-SENDVIČI                                      (Hasan, Ermin, Abdel)

-KOKTEL ZA NASTAVNIKE

-KOKTEL  ZA GOSTE  FESTIVALA  RADA   CILJKA 100 UČENIKA

 

5.SMJESTAJ ZA NASTAVNIKE

Za dopis broj 2 treba prikupiti  podatke  gdje se moŽe  spavati  i kolika je cijena sa doručkom  (Direktor)

 

6.MATERIJAL ZA TAKMIČENJE UČENIKA 

PRAKSA JE DA DOMAĆIN – ŠKOLA OBEZBJEĐUJE  MATERIJAL   ZA TAKMIČENJE .. JEDINO ELEKTROTEHNIČKA STRUČNA ZANIMANJA  ZBOG SKUPOĆE  OBIČNO  TAKMIČARI  SAMI  OBEZBJEĐUJU.

Elektro                                              (Ibro, OsmanJ, Izet)

Mašinska                                           (Zijad, Vahidin, Vanes, Mevludin, Rasim, Muharem, Mugdim, Jasmina, Almir)

Drvna                                                (Meho, Dževad)

Poljoprivredna                                 (Mirzeta, Advija)

Frizerska                                           (Zineta, Samira)

Kuhar, konobar, poslastičar           (Fatima, Senija, Hidajeta)

Zidar, keramičar                              (Hamzalija, Hidajet)

Krojač                                               (Ermin)

Pekar                                                 (Vera)

 

 1. RADNI ZADATAK

Radni zadatak  za stručna  zanimanja  određuje (pripremaju nastavnici skole domaćina , isključivo po propozicijama  koje će skolama biti dostavljene u dopisu broj 1) (Pripremaju nastavnici iz Stručnih aktiva i dostavlja predsjednik u elektronskom obliku)

Za stručna zanimanja  koja nisu zastupljena  u skoli domaćina  određuje organizator  takmičenja .

Radni zadatak za tehnicke skole  odredjuje organizator.

 

 1. TAKMICENJE UCENIKA

– škola i privredni subjekti općine  to će procijeniti škola domaćin

– ZA SVAKO ZANIMANJE 1 NASTAVNIK  I 3 UCENIKA

 

 1. POZIVNICE (Aida, Ramiz, Ramiza)

-pozivnice će uraditi Udruženje nastavnika

-pozivnice državnim , federalnim i kantonalnim institucijama šalje Udruženje

Domaćin će dobiti dovoljan broj pozivnica koji će slati općini Živinice  i privrednim subjektima na području općine Živinice kao i donatorima.

 

10 . TRANSPARENTI   DOBRODOSLICE       (Općina-Suada Avdagić)

 • Iz pravca Tuzla –Doboja
 • Iz pravca SARAJEVA
 • -transparent na školi i sportskoj dvorani

11.PROFESIONALNO SNIMANJE FESTIVALA RADA

-foto zapisi      (Mahir)

-video zapisi   (Mahir)

 1. MEDIJSKO PREDSTAVLJANJE FESTIVALA RADA LOKALNA TV, KANTONALNA TV, FEDERALNA TV   (Ilvana, Mahir, Midhat, Emina)

-AVAZ , OSLOBOĐENJE

-RTV ŽIVINICE

13.PRIPREMITI KABINETE  ZA TAKMIČENJE , ŠKOLSKE RADIONICE     (Edis, Emir, Mirsad)

 

 1. IZLOŽBA RADOVA

FORMIRATI  TIM  OD 5 PROFESORA I 10 UČENIKA (Milo, Damir, Fadil, Halid, Nurdin, Sabiha, Fahrudin, 10 učenika)

Zadaci:

-ojačati  struju

-pripremiti stolove za izložbu  prema kvadraturi  koja će biti dostavljena u dopisu 3

-natpisi škola učesnika

-pratiti rad ocjenjivačkih komisija

– dostaviti ocjenjivačke liste  u informacioni pult

 

 1. INFORMACIONI PULT

– 3 NASTAVNIIKA  3 UCENIKA             (Mela, Selma, Eldina, Sanela)

ZADACI:

-podijeliti školama  pripremljena priznanja , sendviče sokove i akreditacije

 

 1. FORMIRATI ORGANIZACIONI ODBOR ZA SPROVOĐENJE FESTIVALA RADA

DONIJETI ODLUKU

PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA – načelnik ALJIĆ ASIM

ZAMJENICI  RAMIZ GLAVIĆ    HASAN BRKIĆ

ČLANOVI

-BERISALIĆ SELIM

– TADIĆ ZDENKO

-ALIHODŽIĆ FAHRUDIN

-PLEH MUHAMED

OSTALE ČLANOVE  PREDLAZE  NAČELNIK  OPĆINE  I DIREKTOR  ŠKOLE  RAMIZ GLAVIĆ

ODLUKU DONOSI NAČELNIK OPĆINE

 

17.ORGANIZACIONI ODBOR U ŠKOLI

ZADACI:
– SPROVESTI TAKMIČENJE  OBAVEZNO – 1 STRUKA 1 NASTAVNIK (ANGAŽOVATI ŠTO VIŠE NASTAVNIKA )

 • ANGAŽOVATI UČENIKE

ODLUKU DONOSI DIREKTOR  SKOLE  RAMIZ GLAVIĆ

 

 1. AKREDITACIJE (Hazim, Midhat, Emir, Nedreta)

TAKMIČAR 800

DOMAĆIN  200

OCJENJIVAČKA KOMISIJA 150

AKO JE MOGUCE NABAVITI UČENICIMA MAJICE ISTE BOJE SA NATPISIMA DOMAĆIN

 

 1. PROMOCIJA FESTIVALA RADA

-ANIMIRATI DONATORE

– GRAĐANE ZIVINICA

20 PARKING AUTOBUSA                        (Kemo-Zaštitarska agencija)

2 NASTAVNIKA I 3UCENIKA

 1. PUTOKAZ DO DVORANE SKOLE

PUTOKAZ U SKOLI  (Hazim, Midhat, Emir, Nedreta) i (Edis, Emir, Mirsad)

OBAVEZE  ORGANIZATORA –  UDRUŽENJE  NASTAVNIKA

 1. NAGRADE ZA UČENIKE
 2. ŠTAMPANJE DIPLOMA , ZAHVALNICA, POZIVNICE, PRIZNANJA INFORMATORA , BILTENA .
 3. PRIPREMA I ŠTAMPANJE RADNIH  ZADATAKA
 4. ŠTAMPANJE OCJENJIVAČKIH  LISTA  TAKMIČARA, OBRAZACA ZA ŠIFROVANJE ,  OCJENJIVAČIH LISTICA  ZA IZLOŽBU RADOVA
 5. SUMIRANJE REZULTATA TAKMIČENJA
 6. SLANJE POŠTE  SKOLAMA –ELEKTRONSKI
 7. ISPISI DIPLOMA

Festival