Jučer su učenici drvoprerađivačke i šumarske struke naše škole, zajedno sa profesorima Muberom Tursić, Eminom Butković, Dževadom Redžićem, Samirom Spahićem, Mehmedalijom Bojagićem i Mensurom Patkovićem, učestvovali u pošumljavanju reona Priluk i Omazići.

Akciju su organizovali JP “Šume Tuzlanskog kantona” i d.o.o. “Hrastik” Živinice, na čiji poziv su i profesori drvoprerađivačke struke odlučili da uzmu učešće u ovoj korisnoj akciji.

        

Sa akcije pošumljavanja učenici su se vratili zadovoljni, jer su učinili jedan plemeniti gest za naše šume, naš kanton, pa i cijelu planetu i ukazali kako osim eksploatacije i prerade drveta treba vršiti i pošumljavanje, kako bi se obnovio šumski fond, a samim tim zadovoljili i ekološki standardi. Uz rad, učenici su i naučili da  jedno zrelo stablo u toku jedne godine proizvede količinu kiseonika potrebnu za četvoročlanu porodicu.

U akciji je učestvovalo ukupno 145 učenika naše škole, koji su zasadili ukupno 4000 sadnica.

Učenici i profesori koji su učestvovali u akciji pošumljavanja su zahvalni firmi d.o.o. “Hrastik” Živinice na prevozu, osvježenju, obroku i dnevnicama koje su obezbijedili za naše učenike.