Jučer, 16.3.2022. godine, je realizirana stručna posjeta učenika IV razreda naše škole, koji pohađaju izbornu nastavu iz biologije i hemije, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjecima za biologiju i hemiju, te Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Stručnu posjetu su realizovali profesori biologije i hemije naše škole sa 43 učenika.

Cilj same posjete je bio približiti učenicima laboratorijski rad, te ih upoznati sa eventualnim izazovima koji ih očekuju u nastavku školovanja, te pružiti učenicima uvid u zanimanja za koja se mogu školovati po završetku srednje škole.

Posjeta je obuhvatila posjetu učenika botaničkom laboratoriju, laboratoriju za zoologiju, genetiku i mikrobiologiju Odsjeka za biologiju, te laboratoriju za opštu i neorgansku hemiju Odsjeka za hemiju, kao i laboratoriju za prehrambenu tehnologiju, analitičku i fizikalnu hemiju Tehnološkog fakulteta.
Učenici, profesori, ali i njihovi domaćini na fakultetima koje su posjetili su iskazali zadovoljstvo realiziranom posjetom i izrazili želju za učešćem u što više ovakvih aktivnosti.