Kao i svake godine, u našoj školi je januar rezervisan za realizaciju tema za stručno usavršavanje. Tako, u petak je realizovana tema “Proizvodimo i kupujmo domaće”, koju je realizovao profesor Igor Primorac, diplomirani ekonomista, a prezentaciji su prisustvovali profesori naše škole.

Svrha ove teme je bila ukazati na značaj proizvodnje i konzumacije domaćih proizvoda u ukupnom životu građana, jer kupovinom istih finansiramo plate, penzije, zdravstvo, obrazovanje itd. Na ovaj način ojačavamo svoju poziciju općenito, jer veća kupovina potiče veću proizvodnju, a veća kupovina i proizvodnja znače i veći broj zaposlenih i općprivredni i društveni rast.

16111336_1515543261807753_442325595_n 15978365_1515543318474414_1597429904_n

Kako se definiše domaći proizvod?

Možemo reći da je to prvenstveno proizvod nastao preradom minerala izvađenih na teritoriji Bosne i Hercegovine kao i preradom biljaka i životinja uzgojenih na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Pod domaćim proizvodima smatraju se i oni proizvodi proizvedeni od uvezenih sirovina, ali kojima su bitno
promijenjena prvobitna svojstva tj. ako su te sirovine bile predmet dovoljne obrade i prerade.
Dovoljna obrada ili prerada znači da je obavljeno više od jednostavnih radnji, kao što su pakovanje, dodavanje
oznaka, jednostavno sklapanje, sušenje, hlađenje, farbanje i slično.
Neki ekonomisti navode da je to jednostavno proizvod u čijem sastavu učestvuje barem 50 % sirovina čije je
porijeklo iz Bosne i Hercegovine.
Dakle, proizvodimo i kupujmo domaće ako želimo bolje uslove u svima sferama života !