Dana 14.11.2017. održan je sastanak sa predstavnicima MIOS-a, gospođom Edinom Malkić, Vijeća roditelja, gospodinom Edvinom Selićem, te uprave škole i Razvojnog tima ispred kojih su bili Hazim Aljić, pomoćnik direktora i predsjednik Razvojnog tima, Nevres Salihović, pomoćnik direktora i Ilvana Kijametović-Kitić, član Razvojnog tima.

Na sastanku se razgovoaralo o dosadašnjoj saradnji, koliko je uspješna i šta bi se moglo uraditi u cilju većeg unapređenja. Predstavljeni su realizovani infrastrukturni projekti, kao i oni koji se direktno odnose na nastavni proces. Takođe su predstavljeni i projekti koji bi trebali u skorije vrijeme biti realizovani, a koji se odnose na toplifikaciju i rekonstrukciju rasvjete. Pored navedenog, istaknuta je uspješna saradnja sa lokalnom zajednicom i pomenuta su sredstva koja bi škola trebala imati na raspolaganju,a koja bi se odnosila na takmičenja.

Zatim, istaknuti su problemi koji se odnose na stručno usavršavanje nastavnika koji se odnose na iznalaženje odgovarajućeg vremena za te aktivnosti, a da nastava ne trpi, te prisutni otpor kod dijela nastavnika da se aktivnije uključe u proces stručnog usavršavanja.

S druge strane, predsjednik Vijeća roditelja je iznijeo da i kod dijela roditelja postoji otpor da se aktivno uključe u život škole i obrazovni proces njihove djece, na čemu bi se trebalo aktivnije raditi.

Gospođa Edina Malkić je podržala dosadašnji rad i navela mogućnost da se MIOS uključi u eukacije unutar škole, koje se mogu odnositi na prilagođene nastavne planove i programe, detektovanje nadarenih učenika i izradu planova i programa za iste, kao i druge edukacije koje su u domenu onoga što Mreža međunarodnih interaktivnih otvorenih škola radi.

23601040_10213560386464647_1156990567_o 23627338_10213560388224691_347508023_o 23634140_10213560390224741_338410029_o 23660534_10213560390184740_1253752200_o

.