Danas 14.04.2016. godine, u školi je održan sastanak organizacionog odbora za festival rada i fokus grupama na kojim je napravljen presjek obavljenih zaduženja do današnjeg dana, te precizirano detaljnije šta je još potrebno uraditi u narednim danima vezano za kulturno zabavni program, medije, prihvat i smještaj gostiju, protokol na dan festivala, radionički prostor, ocjenjivačke komisije, radni materijal, pozivnice, diplome, broj prijavljenih škola i takmičara, logistika i sl. Sastanku su prisustvovali Predsjednik udruženja festivala, menadžment škole, i nastavnici zaduženi za pojedinačne zadatke.

13009676_10208389422113770_835103534_o13016415_10208389420633733_1207653969_o13000439_10208389421513755_1533191777_o13000645_10208389421833763_640500376_o

         Zatim je održan sastanak u općini Živinice sa širim krugom organizacionog odbora, na kome su prisustvovali pored gore navedenih nastavnika i Načelnik općine sa svojim saradnicima, te predstavnici iz privrede, osiguranja, vatrogasne službe i Doma zdravlja Živinice. Prisutnima su se obratili načelnik, direktor škole, te predsjednik udruženja festivala rada Hasan Brkić.

            Na ovom sastanku su iznešeni zaključci sa sastanka održanog u školi, te donesene odluke vezane za ono što je u domenu općine Živinice vezano za sigurnosne mjere, protokol, prezentaciju općine, mobiliziranje parking prostora, regulisanje saobraćaja, putokaze, marketinško predstavljanje i druge detalje.

            Sve u svemu, bio je ovo izuzetno produktivan dan sa pozitivnim ishodom vezano za postignuto do sada.

12986427_10208389068624933_1194237515_o 12986664_10208389075865114_2016435115_o 12986772_10208389083225298_1810883329_o   12999695_10208389079625208_941648460_o 13010113_10208389067864914_360554913_o 13010216_10208389070624983_1006134910_o 13035462_10208389081625258_1930774007_o12992017_10208389086065369_3811099_o12986775_10208389086145371_375532059_o