Sat kodiranja’ (Hour of Code) je globalni j projekat u kojem svake godine sudjeluju deseci milijuna učenika i studenata (ali i odraslih) u preko 180 zemalja svijeta. Tokom jednog sata sudionici se upoznaju sa  računarstvom,  kroz rad sa mentorima i predavačima  demistificiraju programiranje i kodiranje, te svake godine iznova dokazuju da bilo tko može naučiti osnove kodiranja.  Svaki učenik bi trebao imati priliku naučiti informatiku. To pomaže njegovanju vještine rješavanja problema, logike i kreativnosti. Počevši rano, učenici će imati temelj za uspjeh u karijeri u 21.  stoljeću.

U utorak, 5.12.2018. godine,  JU Mješovita srednja škola Živinice organizirala je sat kodiranja. Jedna grupa učenika predvođena profesorima Ilijom Lučićem i Mehdinom Mujanovićem posjetila je Visoku školu za računarstvo „Empirika“ u Tuzli. U prostorijama škole učenici su imali priliku vidjeti kako se programiraju roboti, kako mogu sami pokrenuti  programski kod za programiranje neke jednostavne igrice. U prostorijama naše škole su  profesori Osman Jahić i Midhat Umihanić  takođe  organizovali slične aktivnost oko sata kodiranja sa drugom grupom učenika.