SEKCIJA                    VODITELJ                           Broj učenika
Dramska-recitatorska Ramić  Samira 15  
Novinarska Butković  Suada 15  
Muzička Kitić K. Ilvana i Anel Kovačević 15  
Hor ilahija i kasida Ćasurović Senada 15  
Literarna sekcija Hurija Imamović 15  
Informatička Jagodić Izet 15  
Računarska Umihanić Midhat 15  
Fotografija i film Igor Primorac 15  
Ekološka Aljić Hidajet 15  
Atletska Jašarević  Zehrudin 15  
Košarkaška Kamberović Zlatan 15  
Nogometna Salihović Eldin 15  
Odbojkaška Goletić Nehrudin 15  
Stonoteniska Lješnica Adel 15  
Folklorna Lolić Admir 15  
Elektroinstalaterska Osman Jahić 15  
Elektrotehnike i elektronike Šabačkić Fadil 15  
Drvoprerađivačka Dževad Redžić 15  
Dizajna namještaja Mehmedalija Bojagić 15  
Cvjećarska Advija Čaušević 15  
Kompj. modelovanja i progr. Mujčinović Sabiha 15  
Debatna Mijatović Ivana 15  
Civitas Šehić Esma 15  
Poduzetništva Primorac Igor 15  
Fotografije i filma Primorac Igor 15  
Prevencija bolesti ovisnosti Husanović Alisa 15  
Promocija zdravlja Bandović Edina 15  
Prve pomoći Umihanić Eldina 15