SEKCIJA VODITELJ Broj učenika
Dramska-recitatorska Ramić  Samira 15
Novinarska Butković  Suada 15
Muzička Kovačević Anel 15
Hor ilahija i kasida Ćasurović Senada 15
Literarna sekcija Šljivić Mirsada 15
Informatička Lučić Ilija 15
Računarska i web dizajn Umihanić Midhat 15
Fotografija i film Primorac Igor 15
Ekološka Pepić Advija 15
Atletska Jašarević  Zehrudin 15
Košarkaška Lolić Admir 15
Nogometna Salihović Eldin 15
Odbojkaška Tulumović Osman 15
Stonoteniska Goletić Nehrudin 15
Elektroinstalaterska Osman Jahić 15
Elektrotehnike i elektronike Šabačkić Fadil 15
Drvoprerađivačka Dževad Redžić 15
Drvoprerađivačka Hadžiabdić Vehbija 15
Dizajna namještaja Mehmedalija Bojagić 15
Cvjećarska Čaušević Advija 15
Zaštita i uređenje okoliša Mirzeta Kamberović 15
Frizerska Hurić Samira 15
Kozmetička Jagodić Hisma 15
Kompj. modelovanja i progr. Mešanović Mevludin 15
Debatna Šehić Esma 15
Civitas Mujkić Amra 15
Zaštita na radu i zaštita od požara Salkić Hamdo 15
Prevencija bolesti ovisnosti Mijatović Ivana 15
Farmaceutska Memišević Jasmina 15
Promocija zdravlja Havušić Osman 15
Prve pomoći Kahrimanović Sanela 15