Seminar-savjetovanje o programu malih grantova u organizaciji Regionalnog centra za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) održan u Sarajevu 27.10.2017.godine na kojem su učestvovali i predstavnici JUMSŠ Živinice Nevres Salihović i Hazim Aljić Tema seminara je Realizacija UN ciljeva održivog razvoja u školama u Jugoistočnoj Evropi.(SEEDLING)

Donator je Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency) – ADA , sredstvima Austrijske razvojne saradnje SEEDLING projekat finansira Austrijska razvojna agencija(ADA), a REC je agencija koja ga implementira.

Ciljevi programa su:

• Stvaranje partnerstva sa srednjim i stručnim školama radi realizacije UN ciljeva održivog razvoja u učionici.

  • Postizanje razumijevanja UN ciljeva održivog razvoja;

• Podsticanje diskusije sa nastavnicima i učenicima o sprovođenju različitih aktivnosti koje su relevantne za postizanje nekih od rezultata koji se odnose na UN ciljeve održivog razvoja;

• Pospješivanje razumijevanja učenika o malim koracima kojima svako od nas može da doprinese da bi se postigli ciljevi održivog razvoja;

Unaprijeđenje preduzetništva među učenicima kroz prikaz načina za stvaranje zelenih radnih mjesta kroz praktične primjere;

• Promovisanje obrazovanja za održivi razvoj.

Regionalni centar za okoliš za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) zajedno sa Austrijskomrazvojnom agencijom(ADA) oglašava Program malih grantova u 6 zemalja jugoistočne Evrope: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu,Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

23432779_2034015833494285_2095167026_o 23468397_2034015736827628_2131104219_o 23468465_2034015790160956_38199726_o