8. Mart 2 Prvi Dan žena je obilježen 28. februara 1909.godine. Međutim, ovaj praznik se počeo obilježavati 8. marta svake godine nakon pobune žena protiv teških radnih uslova u tekstilnoj industriji. Od tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.

       Stoga, drage naše dame sretan Vam praznik, želimo Vam da i dalje nastavite da nižete uspjehe i dodajete svijetu malo boje.

                                                                                                          Kolektiv JU “Mješovite srednje škole” Živinice