U okviru  realizacije projektnih aktivnosti, tim za prezentaciju projekta „Štetni uticaj konzumacije nargile na psihofizičko zdravlje učenika“, dana 27.12.2018. godine održao je još dvije edukativne radionice u JU Elektrotehnička škola Tuzla i JU Gimnazija Ismet Mujezinović.

Cilj ovih edukacija je kao i do sada bio podizanje svijesti učenika o štetnostima konzumiranja nargile, kakve posljedice ostavlja na zdravlje čovjeka i na koji način utiče na djecu-učenike, kakva je zakonska legislativa i na koji način se obrazovne ustanove mogu boriti protiv konzumiranja nargile.

Prezentaciji ovog projekta je prisustvovalo   oko 50 učenika iz ove dvije škole.  Projekat su prezentirali učenici naše škole  Deni Trumić i  Samira Džizić, te profesorica Behija Nasupović i  pedagogica  Lejla Burgić Halilagić.