U skladu sa NPP i Planom stručnih posjeta,učenici  2št,3št i 4št su  4.11.2015 posjetili GJ Oskova,lokalitet Brana.

Učenici 2št su prikupljali dendro materijal, te se na licu mjesta upoznali sa najvažnijim vrstama drveća,stanišnim uslovima, geloškom podlogom i tlom na navedenom terenu.

            Učenici 3št su posjetili sječinu,gdje su radnici ,sjekači,upoznali učenike i demonstrirali im sječu,

obradu,krojenje stabla i izradu ŠDS,kao i podjelu na radničke parcele.Iz nast. Predmeta Uzgajanja šuma. Na licu mjesta su izdvojene sastojine i šumske komunikacije(vlake).

            Učenici 4št su upoznati sa najčešćim bolestima i mjerama zaštite od njih,kao i o unutrašnjem uređenju ŠPP.

            Sa gore navedenim, učenike je upoznao Babajić Semir,ing.šum. ,referent za uzgoj i zaštitu šuma ,Šumarije Banovići.

            Prisutni nastavnici:Beridan Naila,Aljić Elfa i Šahinović Hidajeta.

12212563_790729264371607_1293366543_n 12233177_790729214371612_669978115_n 12233385_790730947704772_1379304956_n 12243955_790729371038263_1588973185_n (1) 12243955_790729371038263_1588973185_n 12244000_790729861038214_767525219_n 12244167_790729304371603_1416731627_n 12244197_790729317704935_1519015154_n