Učenici drugih razreda medicinske škole zajedno sa razrednicima i dva predstavnika menadžmenta škole su 15. novembra 2018. godine bili u stručnoj posjeti medicinskoj školi ”7.  april” u Novom Sadu.

Naši učenici su pod vodstvom učenika   medicinske škole ”7. april”  obišli prostorije njihove škole gdje im je predstavljen njihov način rada i opremljenost kabineta u kojima se izvodi praktična nastava.