Dana 07.11.2019.godine, učenici poljoprivredne struke, odjejenje IVp1, u pratnji svog razrednika-voditelja, Fatime Hadžikić  boravili su u stručnoj posjeti firmi “Agrolife” u Gradačcu, koja se bavi  proizvodnjom gljiva. Učenici i njihov nastavnik su naišli na izuzetan prijem i gostoprimstvo domaćina posjete, gdje su imali zaista mnogo toga vidjeti i čuti, kada se radi o gljivarstvu. Firma Agrolife posjeduje kompletan lanac proizvodnje gljiva, od proizvodnje supstrata do plasmana gotovog proizvod. Firma Agrolife je jedina u BiH koja se bavi proizvodnjom supstrata. Naši učenici su obišli sve sektore proizvodnje, odslušali prigodno predavanje jednog od vlasnika kompanije, imali priliku vidjeti sve što je vezano za gljivarstvo od začetka do gotovog proizvoda i gotov proizvod probali u sirovom stanju, što je dokaz da nema rezidua hemijskih supstrata.

Ovo je zapravo nastavak jedne kvalitetne dugogodišnje saradnje između naše škole i firme Agrolife, koja svake godine u okviru stručne posjete, podijeli svoja iskustva iz oblasti gljivarstava sa našim učenicima i nastavnicima i omogući dodatnu edukaciju iz ove oblasti. Kao i svake godine, naši domaćini su nam i ove godine,  donirali određenu količinu zasada kompostiranog micelija, koji ćemo u našoj školi zasaditi, vršiti uzgoj gljiva  i koristiti u svrhu edukacije naših učenika u poljoprivrednoj struci.

Ovo je prilika da se još jednom zahvalimo firmi “Agrolife” iz Gradačca, na svesrdnoj podršci i donaciji koju su nam obezbijedili  i ove godine.