Nastavnim planomi programom su planirane posjete JP Šume TK,koje su učenici prvog i četvrtog razreda šumarskih tehničara realizovali sa profesoricom Aljić Elfom 4.10.2017. godine na području GJ Oskova i zaštićenog pejsaža Konjuh. Prvi razredi su prikupljali herbarski materijal i upoznali se sa vrstama drveća. Učenici četvrtih razreda su pronalazili štete od insekata i tom prilikom se upoznali sa mjerama zaštite od istih.

22790814_949151245237073_2038149303_o 22810388_949150858570445_1238835602_o 22833718_949150918570439_2067838573_o