Prema godišnjem planu rada JU MSŠ Živinice  i nastavnim planom i programom iz praktične nastave i laboratorijskog rada, za elektrotehničku struku,  smjer tehničar elektroenergetike, za školsku 2016./2017.godinu,  predviđena je stručna posjeta ZD RMU Đurđevik d.o.o.-Đurđevik, odnosno dijelu elektroenergetskih pogona PK Višća.

U skladu sa pravilima škole, planiranjem i realizacijom stručnih posjeta, upućen je zahtjev ZD RMU Đurđevik  d.o.o.-Đurđevik (29.11.2016.god.), za realizaciju stručne posjete, sa predloženim terminom posjete i ciljanim elektroenergetskim objektima za obilazak.

Za obavljanje stručne posjete planirana su dva odjeljenja,  3el1 i 3el2, elektrotehničke struke,  zanimanje tehničar elektroenergetike, sa ukupno (23+18) 41 učenikom prema  evidenciji iz razrednje knjige u pratnji nastavnika za praktičnu nastavu i laboratorijski rad.

Dobili smo potvrdan odgovor za izvođenje stručne posjete,  sa naznačenim datumom posjete 05.12.2016.godine u terminu od 10-13:00 sati.

Nakon dobijanja odobrenja za izvođenje stručne posjete i određivanja termina, od strane ZD RMU Đurđevik d.o.o.,  dogovoren je prevoz za učenike do PK Višća i nazad, sa tačno definisanim terminom i lokacijom polaska i povratka sa odredišta.

Dana 05.12.2016.godine prema planiranoj i utvrđenoj dinamici,  obavljeno je okupljanje učenika 3el1 i 3el2,  ispred MSŠ Živinice, zajedno za predmetnim nastavnicima u vremenu od 08:30 do 9:00 sati.

Predmetni nastavnici Hamdo Salkić, Fadil Šabačkić i Hazim Aljić, još jednom su prije polaska na PK Višća,  napomenuli učenicima osnovna pravila ponašanja i kodeks ponašanja u krugu rudnika.

Učenici (21+15) njih 36, zajedno sa svojim nastavnicima, su autobuskim prevozom, polaskom u 9:00 sati, stigli u ZD RMU Đurđevik d.o.o. PK Višća u 9:20 sati.

Podijeljeni u dvije grupe po 18 učenika izvršen je obilazak sa prvom grupom bagera Dragline EŠ 10/70 u dijelu PK Višća na lokalitetu Potočari, a sa drugom grupom trafostanice 35/6kV „Požar“ na lokalitetu Požar.

Učenici su bili u prilici između ostalog da na bageru  vide sinhroni motor 1250kW, 6kV sa pokretanje motor-generatorske grupe i druge pogone, a u okviru TS 35/6kV transformatore 4MVA,  rasklopna postrojenja otvorenog tipa 35kV, grupu za mjerenje zaštitu i signalizaciju i MOP postrojenje 6kV.

U drugoj fazi obilaska grupe  1 i 2 su zamijenile područja obilaska.

Obilazak pogona bagera i TS izvršen je u pratnji stručnih osoba   RMU Đurđevik i nastavnika praktične nastave.

Stručna posjeta je završena u 12:30 sati nakon čega su se  zadovoljni učenici i nastavnici vratili autobusom u JU MSŠ Živinice.

Predmetni nastavnici

Hamdo Salkić,  Hazim Aljić i Fadil Šabačkić

15322441_1868100426752494_723075334_o image-0-02-05-7c675d9d7344d2945ef8ec760666a912206bc8284eff809ddd4ce73fca99abce-v image-0-02-05-77eae5dd091547e013f5103e9b95da39a4f7a7850b33c2ea613ebadedfcf6e4d-v image-0-02-05-344bccfe634f2d83da226f580dcb559724164f9ff77e6a7b69397736dc06bf0e-vimage-0-02-05-bf1ecc729aba48f0186f41971d271914af6723adad1fcaf8e33c099d0c9e3b44-v image-0-02-05-a5a85e0b6247cfed785c730f9b06a525b6e7f46c3a503d92d991c942395214df-v15368966_1868100200085850_277728494_o15387558_1868100343419169_878192618_o 15397589_1868100226752514_1231697514_o 15397639_1868100173419186_1950767640_o15399062_1868100223419181_1341604683_o 15417814_1868100243419179_662189554_o 15417957_1868100160085854_1202865463_o15419329_1868100246752512_1835600144_o 15419413_1868100196752517_2054997891_o 15419500_1868100683419135_1493082428_o