U petak 07.04 .2017. godine naši učenici su bili u stručnoj posjeti u “ZADA Pharmaceuticals”. Polazak je bio ispred škole u 9 sati.U posjetu je bilo uključeno 26 učenika prvog razreda smjer farmaceuti i tri profesora od kojih je jedan volonter na predmetu hemija.

U prostorije  Zade stigli smo u 9 i 30. gdje smo srdačno dočekani uz doručak za sve učenike i  poklone . Učenicu su podijeljeni u dvije grupe . Jedna grupa je krenula u obilazak laboratorija a druga grupa je imala temeljitu  i poučnu prezentaciju.

Učenicima je prezentiran dug i naporan put razvoja same kompanije kao i sam način proizvidnje lijekova. Istaknuta je uloga praćenja savremenih tokova kada je upitanju sama tehnologija prizvodnje lijekova, a takodjer i higijenski faktori.

Učenici su imali mogućnost da vide kako izgledaju prostorije gdje se čuvaju materije od kojih se pripremaju lijekovi, preko standarda koji se koriste i koji moraju biti na svjetskom nivou, laboratorija u kojima se kontroliše kvalitet lijekova, pa sve do samog mjesta gdje se čuvaju lijekovi i komora u kojima se ispituje rok trajanja lijekova. Laboratorije su savremene sa svim posebnim uredjaima i tehnikom koja omogućava bolju kvalitetu lijeka.

Učenici su bili jako oduševljeni svim što su mogli vidjeti i prezadovoljni zbog stečenih  novih saznanja a vezano  za njihovu struku .

17838699_10155177097023674_1336632302_o 17858377_10155177096243674_2083560021_o 17887046_10155177098003674_1866323398_o 17887187_10155177097348674_2056292267_o