Aktivnosti vezane za stručno usavršavanje nastavnika naše škole, a koje su planirane za januar 2019. godine, su nastavljene po utvrđenom rasporedu. Danas us realizovane dvije teme:  ”Komunikacija kao osnova nastavnog i izvannastavnog rada”, koju je prezentirao profesor Hamdo Salkić, i  ”Ciljevi i svrha obrazovanja odraslih u savremenom društvu” koju je prezentirala profesorica Ivana Mijatović.

Obje teme su podjednako zanimljive imajući u vidu posao kojim se  ljudi zaposleni  u obrazovanju bave. Vrlo je važno uspostaviti normalnu komunikaciju sa učenicima, prezentirati nastavne jedinice  na interesantan i razumljiv način koristeći, prije svega, verbalnu komunikaciju a onda i sve ostale vrste komunikacija. Takođe je istaknuta važnost  ”cjeloživotnog učenja”  kroz temu  o obrazovanju odraslih. Prisutni su upoznati sa historijom obrazovanja odraslih, koje ustanove to zakonski mogu sprovoditi,  koje vrste postoje, te razlozi i ciljevi obrazovanje odraslih poslije redovnog (formalnog ) obrazovanja.

Edukacija  nastavnog osoblja je takođe  neophodna  i ove teme koje se realizuju u okviru stručnog usavršavanja su  jedan vid obrazovanja odraslih,