Odjeljenja šumarskih tehničara prvog i trećeg razreda JU MSŠ Živinice su 19.septembra 2014.godine, u pratnji predmetnih profesora, posjetila JP Šume TK, GJ „Oskova“, odjel 25 i 26.

Tokom ove posjete učenici su na licu mjesta mogli vidjeti ono o čemu su učili u školi: tehnološke faze sječe stabala, od pripreme do rušenja, te mjere zaštite. Također su vidjeli i različite biotičke faktore koji stvaraju bolest biljaka.
Učenici prvog razreda su iskoristili ovu posjetu da prikupe herbarski materijal, te su na licu mjesta utvrdili značaj pojedinih vrsta u sastojini i livadi.
Domaćin našim učenicima i profesorima je bio Edin Šahbazović, dipl.ing.šumarstva, kao i grupa sjekača.