Kako je to predviđeno Nastavnim planovima i programima,učenici sva tri odjeljenja Šumarske tehničke škole, zajedno sa profesoricama Elfom Aljić, Hidajetom Šahinagić i profesorom Irfanom Habibovićem su u srijedu 6.4.2016god. izveli terensku nastavu u GJ Oskova, na lokalitetu Rudine.Nastava je izvedena u saradnji sa JP TK Šume,Šumarija Banovići.
    Učenici su tom prilikom zasadili oko 1000 sadnica crnog bora,upoznali se sa geološkim,pedološkim i fitocenološkim karakteristikama područja,a zatim vršili mjerenje taksacionih elemenata.
12966408_861328893978310_902083177_n 12968752_861328920644974_1259575061_n 12968783_861328753978324_754423485_n 12968794_861329073978292_2120113981_n 12969276_861328837311649_915250239_n 12980595_861329163978283_472947814_n