Na narednom PISA testiranju (Program za međunarodnu procjenu učeničkih znanja i vještina), 2018. godine, svoje znanje provjerit će i učenici i učenice iz BiH. Članice OECD-a (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) od 2000. godine standardiziranim testovima iz oblasti čitalačkih, matematičkih i prirodnonaučnih kompetencija provjeravaju i upoređuju znanja i vještine vršnjaka diljem svijeta. Iako uče u okviru različitih obrazovnih sistema, prilikom PISA testiranja odgovaraju na jednaka pitanja. Ovo će biti tek drugi put da đaci iz BiH učestvuju na nekom od međunarodnih standardiziranih testova – 2007. godine BiH je učestvovala u TIMSS testiranju, koje u fokus stavlja postignuća iz oblasti matematike i prirodnih nauka.

PISA testiranje u BiH će biti provedeno na uzorku oko 4500 učenika, i sa zadovoljstvom možemo reći da će naša škola i naši učenici biti učesnici u međunarodnom PISA testiranju. Ove godine se vrši probno testiranje, da bi se utvrdilo dali je PISA testiranje tehnički izvodljivo u BiH. Učenici koji se testiraju su učenici prvog razreda koji su rođeni 2001. Godine, odnosno petnaestogodišnjaci. Sa spiska učenika koji su 2001 godište  iz naše škole, kojih ima oko 390, metodom slučajnog odabira će biti odabrano njih 52 koji će imati priliku da predstavljaju našu državu na međunarodnom nivou.

PISA u BiH je u nadležnosti Agencije APOSO (Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje), saglasnost su dale sve nadležne obrazovne institucije. APOSO je formirala državni tim koji će realizovati PISA testiranje. APOSO je ispred svake škole koja učestvuje u PISA testiranju imenovala saradnike koji su dio našeg državnog tima za PISA testiranje. Saradnik iz naše škole koji je dio državnog tima za PISA  testiranje u BiH je mr.Midhat Umihanić, dipl.ing.el.

Detaljnije o tome šta je to PISA testiranje možete pogledati u video ispod: