Edis Čičkušić, direktor

Osman Havušić, pomoćnik direktora

Nehrudin Goletić, pomoćnik direktora

Lejla Mehanović, pedagog

Aida Imširović, sekretar

Ramiz Salihović, saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Ramiza Smajić Mehmedović, referent za administrativne poslove