Ovu sedmicu u našoj školi, uz sve standardne radove, obilježava i veliko spremanje pred Festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine. U toku je uređenje školskog atriuma koje izvode “S.E.-Sarajka” d.o.o., firma koja je donirala materijal, te “ZIMEX” d.o.o. koji izvodi radove. Konkretno, mijenjaju se dotrajale ploče i estetski se poboljšava izgled školskog okruženja. U periodu koji slijedi, školski park će se obogatiti i paletom boja novog cvijeća koje će zasaditi naši učenici sa svoji profesorima praktične nastave.

12946908_10208321188567974_1868550224_o 12952791_10208321183967859_457029096_o 12952945_10208321189527998_283349558_o 12953032_10208321190168014_1086885321_o