U subotu, 9. maja u Gradačcu je održan 7. Festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine, na kojem su učestvovali i učenici i nastavnici Mješovite sarednje škole Živinice.
Učenici su se takmičili u 49 stručnih zvanja i zanimanja, na izložbi radova i filmu i fotografiji.

Učenici naše škole su se takmičili u 14 kategorija, u sljedećim stručnim zvanjima, zanimanjima i kategorijama:

Elektrotehničar energetike, Električar-Elektromehaničar, Poljoprivredni tehničar,Elektroinstalater,
Mašinski tehničar za kompjutersko pr, Frizer-vlasuljar, Mašinski tehničar-opći smjer, Voćar-vinogradar
Zavarivač, Cvjećar-vrtlar, Automehaničar i Stolar. Na izložbi MSŠ Živinice je predstavljena sa 5 radova i dokumentarni film sa 2 filma.

Postignuti su slijedeći rezultati:
1.mjesto- Elektrotehničar energetike (učenik Nermin Jašarević-mentor Halid Alibašić),
1.mjesto-Električar-elektromehaničar (Adem Herć-mentor Osman Jahić),
1.mjesto-Frizer-vlasuljar (Šejla Berbić-mentor Zineta Mujčinović),
1.mjesto-Voćar-vinogradar (Sakib Bešić-mentor Advija Čaušević),
1.mjesto-Cvjećar-vrtlar (Nermina Camić-mentor Mirzeta Kamberović),
1.mjesto-Izložba radova ( učenici elektrotehničke i frizerske struke Muris Brčaninović, Muhamed Podgorčević, Mustafa Pepić, Velid Meštrić, Halil Resić, Mirza Humić, Ibrahim Talović, Emsedin Ramić, Aida Vrbić, Lejla Dropić i Azur Nukić-mentori Damir Paočić, Izet Jagodić, Emir Hasanović, Osman Jahić, Fadil Šabačkić i Zineta Mujčinović),
3.mjesto-Stolar (Abdul Smajić-mentor Iljaz Redžić),
3.mjesto-Dokumentarni film (Amila Muratović-mentor Samira Ramić) i
5.mjesto-Elektroinstalater (Semir Hrnjić-mentor Fadil Šabačkić).

“Svim učenicima i nastavnicima čestitamo na postignutom uspjehu, a posebno učenicima takmičarima, nastavnicima-mentorima i nastavnicima koji su doprinijeli postignutim rezultatima”, poruka je direktora MSŠ Živinice profesora Ramiza Glavića.