Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke odobrilo je finansiranje projekta “Biblioteka” kojim je naša škola aplicirala po raspisanom konkursu. Nakon dobijanja sredstava počelo se sa realizacijom ovog projekta. Donešena je Odluka o formiranju projektnog tima koji je u petak  19.10.2018. godine održao sastanak i usvojio  detaljan Plan aktivnosti. Projekat se odnosi na nabavku školske lektire u vrijednosti od 5000,00 KM. Realizacijom ovog projekta značajno će se osvježiti bibliotečki fond sa 330 komada novih lektira. Rok za realizaciju ovog projekta je kraj 2018. godine.