Fondacija SHL i ove godine organizuje seminar pod nazivom „Power Up Seminar – Podrška učenicima u sticanju praktičnih znanja kroz iskustveno učenje“ za mlade profesore/ice koji/e imaju želju da se usavrše te nauče nove pristupe i metodologije.

Seminar obuhvata sljedeće tematske cjeline:
– Razvoj vještina kreativnog razmišljanja kod mladih
– Razvoj vještina istraživanja i kritičkog mišljenja kod mladih
– Metode razvoja društvenih i komunikacijskih vještina kod mladih
– Principi iskustvenog učenja – povezivanje teorije sa praktičnom nastavom.

Seminar će se održati u Sarajevu u hotelu Holiday i sastoji se iz II tematska dijela:
– I dio seminara je već održan u periodu od 15.11.2018. do 17.11.2018.
– II dio seminara se održava u periodu od 01.12.2018. do 02.12.2018.

Na seminaru učestvuje 15 mladih profesora iz cijele BiH, među kojima su i naša dva profesora Midhat Umihanić i Almir Žigić koji su već odslušali prvi dio seminara.