Dana 01.novembra 2018. godine učenici drugog razreda šumarske tehničke škole  i članovi ekološke sekcije naše škole  su učestvovali u akciji sadnje drveća koja je realizovana na području Višće.  Akcija je organizovana u saradnji sa JP TK Šume. Tom prilikom zasađeno je oko 500 sadnica crnog bora.

Svake godine naši učenici  učestvuju u akcijama pošumljavanja. I ova akcija  je  mali doprinos naše škole ozelenjavanju područja općine Živinice u borbi za čist zrak.