Da za prosvjetne radnike nije raspust, svjedoči i sama činjenica da je mjesec januar ispunjen različitim aktivnostima.

Nakon veselih praznika, kolektiv JU Mješovite srednje škole Živinice se vratio ponovo na tračnice. U prvoj sedmici mjeseca januara, održana su Odjeljenska vijeća na kojima su potvrđeni i sumirani rezultati iz prvog polugodišta, te ukazano na stvarnu potrebu praćenja Protokola o nasilju u školi.

Zatim, od 11. januara je krenula realizacija tema za stručno usavršavanje profesora. Teme su same po sebi izuzetno zanimljive i direktno primjenjive u nastavi i životu uopće. Neke od tema su: “Servisno učenje u praksi”, “Motivacija – Faktori motivacije u nastavi”, “Štednja električne energije u domaćinstvu”, “Savremene metode i oblici rada u stručnim i tehničkim školama”, “Transformacijski procesi u nastavi tjelesnog odgoja”. Profesori koji ovu sedmicu drže teme za stručno usavršavanje su: Selma Beširović, Adnana Aščić, Ilvana Kijametović – Kitić, Hamzalija Bajrić, Ibro Ćasurović, Fatima Hadžikić, Maksuda Muratović i Zehrudin Jašarević, te savjetnici iz Pedagoškog zavoda – Ediba Pozderović i Hariz Agić.

Poslije realizacije tema za stručno usavršavanje su na programu ispiti za polaznike, te zagrijavanje za drugo plugodište.

U nastavku možete pogledati link sa prilozima o aktivnostima u našoj školi.