Festival rada je predstavljao jedan veliki zalogaj kako za našu ustanovu tako i za naš grad. Tako, da nije bilo darežljivih ljudi oko nas, koji su uvidjeli koliki je značaj ovog događaja za našu općinu, ovaj Festival ne bi mogao biti kvalitetno pripremljen.

Ovom prilikom se želimo zahvaliti svi Vladi TK, Općini Živinice, lokalnim privrednim subjektima, privrednim subjektima iz drugih kantona, našim profesorima koji su pomogli Festival kako novčano tako i u materijalu i ličnim zalaganjem i uslugama – svima onim koji su dali dio sebe za Festival i stavili svoj pečat na isti.

U prilogu lista.

Popis donatora i sponzora
VIII Festivala rada BiH,  Živinice 2016.godine
1 Općina Živinice-Općinski načelnik 30 Mentonap doo Živinice
2 Vlada TK-Premijer 31 Poljo-hema doo Živinice
3 ZH ZOLA d.o.o. 32 Edaz doo Živinice
4 Alfa 90 d.o.o. 33 Hering d.d.
5 Termo-Glas 34 RH Saloni
6 Termovent 35 RK Tuzlanka d.d.
7 Kurtić Company 36 Mamić d.o.o.
8 KAKEŠ d.o.o. 37 Ering d.o.
9 MIDEN COMPANY d.o.o. 38 Sapko Agencija
10 Zimex d.o.o. 39 Sarajevski kiseljak
11 ALFE-MI d.o.o. 40 Transturist dd Tuzla
12 DISK d.o.o. 41 Voćnjak Ivica Markelić
13 SANPRO d.o.o. 42 Motel Jet Star Živinice
14 Elektrometal d.o.o. 43 MM Kalesić
15 Vega Mix d.o.o. 44 Fotex doo Banovići
16 A2 Any d.o.o. Paprika 45 Šefo Selimović
17 SE SARAJKA d.o.o. 46 Foto Nido Živinice
18 Memi Ali d.o.o 47 Tesal Prom
19 Sidik d.o.o. 48 Butik Sammy Živinice
20 HD Trumić 49 Butik Intersan Živinice
21 Alma Ras d.o.o. 50 Butik Semco Živinice
22 Palbras d.o.o. Trumić 51 IN TIME Banovići
23 KALELEKTRIK d.o 52 Butik Samra Živinice
24 Dafis d.o.o. 53 Butik Azra Živinice
25 Pekara Kenhajr Šerići-Živinice 54 Dezen d.o.o.
26 Veterinarska stanica Živinice 55 Auto Moto Živinice
27 Horizontala d.o.o. 56 T.S.E- Kladanj
28. Dino kafa 57 Slastičarna Mimoza
29. Revizija Šahbegović  58.  Cafe bar Atlantic
 59.  Veren stan

60. ZR “Mešić” , vl .Mešić Ahmet

61. TR. DIMEX

62. PEKARA “UKUS”

63. Taletović Mirsad


lista donatora