Učenici drvoprerađivačke struke, 3d1,  smjer Tapetar,  a u okviru nastavnog plana, i dogovoru menadžmenta, nastavnika praktične nastave naše škole i direktora  renomiranog preduzeća za proizvodnju  tapaciranog namještaja Doo „Renesansa „  Živinice gotovo cijelo prvo polugodište proveli su na radnoj praksi u pomenutom preduzeću.

U ovom preduzeću imaju veoma dobar i raznolik dizajn  i kvalitet proizvoda koji se plasiraju u Bosni i Hercegovini putem vlastitih salona, i drugih salona namještaja, a i šire u regiji.

Stručni i iskusni majstori, a  prije svega dobri ljudi nisu krili svoje znanje i vještine nego su se trudili da što bolje prenesu na  svoje  mlade kolege.

Učenici su obavljanjem prakse utvrđivali teorijsko znanje  stečeno u prostorijama naše škole i   radionice te upotpunjavali sa praktičnim radom.

Kada je tapetarstvo u pitanju sada im ništa nije novo, jer gotovo da su prošli kroz sve  faze praktičnog  rada iz nastavnog plana, i trudeći se zajedno sa nastavnicima praktične nastave Redžić Iljazom, Redžić Dževadom i Bojagić Mehmedalijom da u što boljem svjetlu predstave svoju školu, a samim tim kroz obavljanje radne praktične nastave trasiraju put sebi za zaposlenje u pomenutom preduzeću.

Poostoji interesovanje ovog preduzeća za prijemom mladih i stručnih tapetara, koji su se istakli  tokom prakse kao dobri, i disciplinovani učenici, odmah nakon završetka školske godine.

Ovom prigodom se želim zahvaliti menadžmentu pomenute firme, kao i menadžmentu naše škole i ujedno čestitati Novu godinu i poželjeti puno zdravlja i uspjeha u radu, a učenicima  takođe čestitke i sve najbolje za  zimski odmor.