Dana 04.11.2015.godine održana je edukativna radionica za projekat “Podizanje svijesti o zdravlju”. Edukacija je realizovana pod pokroviteljstvom Međunarodne mreže interaktivnih škola. Partneri u projektu su još i Crveni krst i Dom zdravlja općine Živinice.

Teme na eudukaciji su bile “Mjerenje krvnog pritiska” i “Mjerenje šećera u krvi”. Prezentacije su održali profesori Danira Hurić i profesor Osman Havušić ispred 50 učenika trećih i drugih razreda medicinske tehničke škole. U radionici su uzeli učešće volonteri Crvenog krsta, koji su zajedno sa učenicima obnovili praktičnio dio gradiva iz mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi.

Učenici koji su prisustvovali radionici će vršiti ovu vrstu pretraga kod profesora naše škole, učenika i lokalnog građanstva.

Profesori zaduženi za ovaj projekat su profesori iz razvojnog tima škole: Nevres Salihović – pomoćnik direktora, Hazim Aljić, Advija Čaušević, Behija Nasupović, Admir Lolić i Ilvana K. Kitić, te saradnici na projektu Danira Hurić i Osman Havušić.

12204527_10208014832637241_897010626_n 12212413_10208014832677242_1033790757_n12200471_987416887981317_702812074_n (1) 12200471_987416887981317_702812074_n 12200500_987416617981344_1737976587_n 12200617_987416871314652_1250014872_n