Poštovani maturanti,

U petak, 04.05.2018. godine u terminu od 10:00 do 15:00 sati Fakultet elektrotehnike
Univerziteta u Tuzli organizuje informativnu manifestaciju Dan otvorenih vrata Fakulteta
elektrotehnike.

U sklopu manifestacije, za sve zainteresovane posjetioce predviđeno je:
• obilazak sala i laboratorija u zgradi Fakulteta elektrotehnike
• obraćanje dekanese i prodekana Fakulteta elektrotehnike (od 11 sati)
• predstavljanje studijskih programa i usmjerenja
• prezentacija pojedinosti u vezi sa prijemnim ispitom, rangiranjem i upisom na studij
• prezentacija studentskih udruženja i studentskog aktivizma na FET-u

I ove godine Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli upisuje studente na studijski
program “Elektrotehnika i računarstvo” ravnomjerno raspoređenih na pet usmjerenja
(Automatika i robotika, Elektroenergetske mreže i sistemi, Elektrotehnika i sistemi
konverzije energije, Računarstvo i informatika i Telekomunikacije) te na studijski
program “Tehnički odgoj i informatika”.

Pozivaju se svi zainteresovani da posjete ovu manifestaciju kako bi od strane nastavnog osoblja fakulteta i studenata dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa studijem na ovom fakultetu.