Fondacija tuzlanske zajednice je domaća fondacija za razvoj lokalnih zajednica koja djeluje od 2003. godine. Promocijom kulture darivanja i volonterizma, Fondacija tuzlanske zajednice udružuje donacije i usmejrava ih na aktivnosti poboljšanja uslova u tuzlanskoj regiji. Ciljne grupe ove fondacije su formalne i neformalne grupe građana, aktivnih mladih, škole i otvoreni društveni centri, individualni i korporativni filantropi.

U skladu sa gore navedenim i naša škola je u domenu djelovanja Fondacije tuzlanske zajednice, pa je prošle sedmice i održana mini edukacija Fondacije tuzlanske zajednice za razvojni tim škole na kojoj se razmatrala mogućnost namicanja i deponovanja sredstava, te na koji način birati prioritete prilikom raspodjele istih. Istaknute su prednosti i mane ovog vida poslovanja, gdje je naravno daleko više prednosti što je dobra smjernica kolektivu u daljem razvoju i rastu.

19532630_10212357275707630_912568945_o 19549731_10212357266987412_628141220_o 19551502_10212357275787632_1677382178_o 19578706_10212357275987637_418240066_o