Prva škola za obrazovanje kvalifikovanih radnika u Živinicama počinje sa radom 1937. godine za potrebe drvne industrije i to kao odjeljenje zanatske škole u Tuzli. Poslije drugog svjetskog rata, usljed veoma izražene potrebe za kvalifikovanim radnicima i raznih profila počinje sa radom Stručna praktična škola, koja 1947. godine mijenja naziv u Stručnu školu za učenike u industriji i zanatstvu u Živinicama. Učenici su se obrazovali za sljedeće zanate: kovački, bravarski, mašinbravarski, tokarski, limarski, električarski, tesarski, krojački, brijački i druge. Godine 1948. počinje sa radom i druga škola učenika u privredi (ŠUP) internatskog tipa – Strojni promet i separacija Živinice, a pripremala je kadar za potrebe rudarstva. U periodu od 1945 do 1950. godine u navedene dvije škole osposobiljeno je oko 300 učenika za proizvodna zanimanja potrebna privredi Živinica.

524355_10151054552973720_819630873_n

Odlukom Skupštine Opštine Živinice 1964. godine stručna škola u Živinicama je ukinuta ,a osnivana je Gimnazija – opšteobrazovni smjer . Stručna škola je za četvrt vijeka postojanja osposobila oko 960 mladih ljudi za radnička zanimanja: metalske, drvoprerađivačke i ostalih struka . Ostao je izražen problem nedovoljnog ubuhvata svršenih osnovaca srednjim obrazovanjem i činjenica da je veliki broj učenika srednjih stručnih škola putovao u Tuzlu , Banoviće ili druge opštine . Učenici koji su završili škole za radnicka zanimanja brzo su nalazili zaposlenje. Dovoljno je istaći da je školske 1967/68. godine jedna polovina svršenih srednjoškolaca bila upisana u Gimnaziji, a da se svake sljedeće godine taj broj se povećavao u korist susjednih opština zbog upisa učenika u stručna zanimanja. Školske 1973/74. Gimnazija je upisala tek oko 20% svršenih osnovaca.Navedene činjenice opredijelile su Skupštinu opštine Živinice da 1974. godine donese Odluku da se u Živinicama osnuje Srednjoškolski centar, koji je pored gimnazije imao za početak i školu sa praktičnom obukom za KV radnike drvnoindustrijske struke. Kamen temeljac za novu zgradu srednjoškolskog centra položen je 4. oktobra 1976. godine, a godinu dana kasnije novosagrađeni objekat bio je otvoren. Školske 1976/77. godine sa radom je počela i Tehnička škola drvnoindustrijskog smjera, a sljedeće školske godine prvi put je upisano i jedno odjeljenje ŠPO – KV metalaca. Srednjoškolski centar je nakon preseljenja u novu funkcionalnu zgradu bio prvi put u stanju da u 33 odjeljenja 1978/79.godine upiše više od hiljadu ,tačnije 1224 učenika (u prosjeku 37 učenika po odjeljenju). Broj učenika se stalno povećavao tako da je 1980.godine u Srednjoškolskom centru bilo 50 odjeljenja redovnih učenika i tri odjeljenja polaznika ,što ukupno znači da je bilo oko 1850, a projektovani kapacitet Centra je oko 1200 učenika i polaznika.

575761_10151495945003720_1311354617_n

Reformom srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja koja je počela 1980. godine dolazi do promjene sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, tako da se uvode nove struke, a gimnazija prestaje da postoji u Živinicama.Školske 1981/82. godine dolazi do transformacije Srednjoškolskog centra na dvije osnovne organizacije udruženog tada (OOUR-a) i to:OOUR-a za obrazovanje učenika metalsko-ekološke struke i OOUR-a za obrazovanje učenika drvoprerađivačke struke Međutim , ovako veliki broj struka i zanimanja nosio je za sobom i dobre i loše strane. Povećan je izbor zanimanja i smanjena je potreba odlaska učenika u Tuzlu i izlaganje naporima i troškovima , a sa druge strane to se odrazilo na kvalitet nastave zbog nedovoljne opremljenosti škole za nova zanimanja. U prelaznoj fazi u Srednjoškolski centar se upisuju učenici najčešće do dvije godine ,a poslije nastavljaju školovanje u Tuzli ,ekonomske, trgovinske, ugostiteljsko-turističke , građevinske i elektrotehniče struke. U školskoj 1983/84 .godini,prvi put se upisuju učenici u poljoprivrednu i elektrotehničku struku .Odlukom Skupštine opštine Živinice od marta 1988. godine dolazi do nove promjene u organizaciji Srednjoškolskog centra Živinice tako da se sastoji od:OOUR- a Drvoprerađivačka i poljoprivredna škole i OOUR- a Mašinska i elektrotehnička škole. Odlukom Skupštine opštine Živinice od februara 1993. godine osniva se Javna ustanova Školski centar Živinice, a od septembra 1995. godine naša škola nosi sadašnji naziv Javna ustanova Mješovita srednja škola Živinice, sa drvoprerađivačkom, poljoprivrednom, mašinskom i elektrotehničkom strukom. Školske 1995/96. godine u Mješovitoj srednjoj školi Živinice formiraju se dva odjeljenja Opće gimnazije, a školske 1998/99. uvodi se šumarska struka.Od 2004. Gimnazija Živinice funkcioniše kao samostalna javna ustanova.Školske 2013/14. godine, pored 8 odjeljenja u navedenim strukama, upisuje se po jedno odjeljenje medicinskih tehničara i frizera- vlasuljara.

976606_10151489554268720_1671496858_o