Organizacioni odbor za Festival rada Bosne i Hercegovine čini cjelokupan nastavni kadar na nivou škole, a 12. februara, 2016. godine na nivou općine je imenovano 40 članova u čijem su sastavu načelnik općine Živinice, predstavnici krovne organizacije Festivala, menadžment škole, profesori, te drugi članovi privrednog i društvenog sektora naše općine.

Lista članova izgleda ovako:

 1. Asim Aljić, predsjednik
 2. Hasan Brkić, zamjenik predsjednika,
 3. Ramiz Glavić, zamjenik predsjednika
 4. Samra Omić – Zoletić, član
 5. Zdenko Tadić, član
 6. Esed Omerkić, član
 7. Nevres Šiljegović, član
 8. Željko Mandić, član
 9. Enver Sarajlić, član
 10. Adnan Halilagić, član
 11. Selim Berisalić, član
 12. Fahrudin Alihodžić, član
 13. Muhamed Pleh, član
 14. Tihomir Vasić, član
 15. Kemo Gurda, član
 16. Husnija Majdančić, član
 17. Samir Šahimpašić, član
 18. Fahrija Hergić, član
 19. Meliha Aličić, član
 20. Elvir Memišević, član
 21. Hasan Goletić, član
 22. Sead Mujanović, član
 23. Said Čerkezović, član
 24. Admir Aljić, član
 25. Suad Avdagić, član
 26. Nevres Salihović, član
 27. Hazim Aljić, član
 28. Ilvana Kijametović – Kitić, član
 29. Suada Butković, član
 30. Hasan Rahmanović, član
 31. Edis Čičkušić, član
 32. Admir Lolić, član
 33. Ermin Mujić, član
 34. Sabiha Mujčinović, član
 35. Nurdin Ćehajić, član
 36. Midhat Umihanić, član
 37. Halid Alibašić, član
 38. Meho Hodžić, član
 39. Ilija Maričević, član
 40. Advija Čaušević, član