Da su naši učenici zainteresovani za književnost i naš jezik općenito, pokazuje nam sljedeći primjer.

U okviru modula pod nazivom Vještine istraživanja i prezentacije, učenici IId1 odjeljenja (zanimanje stolar) su, sa profesoricom bosanskog jezika Subhijom Aščić, vršili istraživanje pravopisnih pravila i citata iz književnoumjetničkih tekstova. Zatim je izvršena korelacija sa stručnim predmetima, tačnije praktičnom nastavom, gdje su učenici ono što su naučili prikazali na materijalu koji obrađuju, na drvetu, a zatim su svoje radove postavili u holu škole.

U radu su im pomogli profesori Mubera Tursić, Emina Butković, Dževad Redžić, Mehmedalija Bojagić i Samir Spahić, koji su u izradu uključili i učenike Id1 i Id2 razreda (zanimanje stolar i tapetar).

Učenici i profesori su iskazali svoje zadovoljstvo ovakvim načinom rada i povezivanjem sadržaja opšteobrazovnih i stručnih predmeta, a svi se nadamo da ćemo što češće moći vidjeti ovakve primjere saradnje u našoj školi.