Na nastavničkom vijeću održanog dana 15.10.2015, između ostalog razmatrana je i tačka dnevnog reda “Izvještaj sa maturske ekskurzije”. Izvještaj sa kompletnom prezentacijom izvedene ekskurzije podnio je profesor Nurdin Ćehajić, koji je bio i vođa puta. Nakon izvršene prezentacije izvještaj je jednoglasno usvojen.

Prezentaciju možete pogledati ovdje: JUMSŠ Živinice -maturalna ekskurzija Istanbul 2015

image-9f0972465b20976d12c0c7a115e7d2dfc581e4083383f9c8a3084b8e0df61d5e-V