Dragi učenici, u prilogu se nalazi zanimljiv poziv na koji se možete prijaviti.

JAVNI POZIV

Za izbor najboljeg likovnog rada sa motivima turističkih sadržaja Tuzlanskog kantona učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona

Turistička zajednica Tuzalnskog kantona, svjesna situacije da izuzetna vremena zbog pandemije korona-virusa zahtijevaju izuzetne akcije te stoga pozivamo sve učenike osnovnih i srednjih škola da učestvuju u Javnom pozivu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za izbor najboljih likovnih radova sa motivima turističkih sadržaja Tuzlanskog kantona.

Javni poziv je otvoren za sve učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona u dvije kategorije ;

• Prirodne ljepote našeg Tuzlanskog kantona ( planine Tuzlanskog kantona Konjuh, Majevica, Trebava…, rijeke i jezera našeg kantona, parkovi i dr. )

• Kulturnohistorijsko nasljeđe našeg Tuzalnskog kantona ( stari gradovi – Stari grad Srebrenik, Kula Husein-kapetana Gradašćevića…, sakralni objekti – džamije, crkve…, stare bosanske kuće idr. )

1. Na konkurs za radove mogu se prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2. Radovi moraju biti dostavljeni u Turističku zajednicu Tuzlanskog kantona najkasnije do 24.05.2020. godine.

Takmičenje: Svi likovni radovi koji ispunjavaju propozicije će biti objavljeni na Facebook stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Prijave/radovi na Javni poziv dostavljaju se na adresu Turistička zajednica Tuzlanskog kantona Ulica Muftije ef. Kurta broj 1. 75.000 Tuzla, putem pošte, predajom na protokol Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, elektronskim putem na adresu turzajtk@bih.net.ba

Radovi će biti objavljeni javno 25. maja na FB stanici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, od kada će svi moći da glasaju, odnosno lajkaju radove učenika svih kategorija. Radovi koji prikupe najviše glasova/lajkova biće proglašeni pobjednicima.

Glasanje će biti otvoreno 10 dana i biće zatvoreno 03. juna u 16 h.

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona je obezbijedila adekvatne nagrade ;
Radovi učenika koji budu imali najviše lajkova biće nagrađeni iz fonda nagrada koje je obezbijedila Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.

Nagrade:

Kategorija učenika od 1 do 4 razreda svih osnovnih škola

• Jedna/prva nagrada za najbolji rad u iznosu od 100 KM
• Četiri ravnopravne nagrade u iznosu od 50 KM

Kategorija učenika od 5 do 8 razreda svih osnovnih škola

• Jedna/prva nagrada za najbolji rad u iznosu od 100 KM
• Četiri ravnopravne nagrade u iznosu od 50 KM

Kategorija učenika od 1 do 4 razreda svih srednjih škola

• Jedna/prva nagrada za najbolji rad u iznosu od 100 KM
• Četiri ravnopravne nagrade u iznosu od 50 KM

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona Ulica Muftije ef. Kurta broj 1. 75.000 Tuzla ili pozivom na broj 035 / 228-800, 035 228-799.

Dodjelu novčanih nagrada i zahvalnica dobitnicima, uručiće ministar trgovine, turizma i saobraćaja u Vladi Tuzlanskog kantona g. Edin Buševac na Svjetski dan zaštite prirode 05. 06. 2020. godine (način dodjeljivanja i mjesto održavanja završne ceremonije dodjele nagrada biće naknadno određeno).

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Miralem Mešković s.r.

Voditelj Turističkog ureda