Dana 13. aprila 2019. godine održano je Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika. Našu školu su predstavljali sljedeći učenici: Mustafić Aldin, Durić Osman, Mazlami Majda, Trakić Muhamed, Kalajevac Emina, Zehić Eldar, Trumić Deni i Aljić Emina. Rezultati takmičenja su sljedeći:

1. razredi (ukupno 75 učenika):

  1. Aldin Mustafić ,1mt1, 4. mjesto,
  2. Osman Durić , 1m1, 7. mjesto,
  3. Majda Mazlami ,1mt2, 9. mjesto;

2. razredi (ukupno 66 učenika):

  1.  Muhamed Trakić , 2mt1, 14. mjesto,
  2. Emina Kalajevac , 2mt2, 18. mjesto,
  3. Eldar Zehić , 2el1, 22. mjesto;

3. razredi (ukupno 61 učenik)

  1. Deni Trumić , 3m1, 8. mjesto,
  2. Emina Aljić , 3mt2, 22. mjesto.

Učenici su išli na takmičenje u pratnji profesora Anela Kovačevića i Senije Jagodić. Učenicima i profesorima čestitamo za postignut odličan uspjeh i dostojno predstavljanje naše škole.