S obzirom da je bilo prigovora koji su podnešeni Školskom odboru na rang liste koje su objavljenje 22.08.2016 godine, Školski odbor je razmotrio pristigle prigovore, i nakon uvažavanja osnovanih prigovora formirane su konačne rang liste za pozicije gdje je bilo osnovanih prigovora. Ostale rang liste su ne promijenjene. Izmijenjene rang liste možete pogledati ovdje:

117.6 Fizika, 12 časova, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.7. Fizika 12 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.18 Sociologija, 1 izvršilac, na 4 časa na određeno vrijeme

117.19 Stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.21 Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje automehaničar, 1 izvršilac , puna norma na određeno vrijeme