Konačne rang liste kandidata za sekretara škole i mlađeg referenta za finansijske poslove možete pogledati ovdje:

mladji-referent

sekretar-skole