Konačne rang  liste  kandidata, koji su se prijavili za radna upražnjena radna mjesta u JU Mješovita srednja škola Živinice, nakon provedenog intervjua možete pogledati ovdje:

117.1. Bosanski jezik, 1 izvršilac, na 10 časova, na određeno vrijeme

117.2 Engleski jezik puna norma 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.3 Engleski jezik, 12 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.4 matematika , 1 izvršilac, na 17 časova, na određeno vrijeme

117.5 Latinski jezik, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.6 Fizika, 12 časova, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.7. Fizika 12 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.8. Hemija, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme, do zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba

117.9. Hemija, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.10. Biologija, 1 izvršilac, na 18 časova, na određeno vrijeme

117.11 Psihologija. 10 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.12 Historija, 1 izvršilac, na 12 časova na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba

117.13 Islamska vjeronauka, 1 izvršilac, puna norma na neodređeno vrijeme

117.14 Islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 7 časova na određeno vrijeme

117.15 Katolički vjeronauk, 1 izvršilac, na 1 čas , na određeno vrijeme

117.16 Tjelesni i zdravstveni odgoj , 1 izvršilac, na 10 časova na neodređeno vrijeme

117.17 Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova na određeno vrijeme

117.18 Sociologija, 1 izvršilac, na 4 časa na određeno vrijeme

117.19 Stručno-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme

117.20. Stručno teorijska nastava – mašinska grupa predmeta, puna norma određeno vrijeme

117.21 Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje automehaničar, 1 izvršilac , puna norma na određeno vrijeme

117.22 Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimsnje zavarivač, 1 izvršilac na 6 časova , na određeno vrijeme

117.23 Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje instalater centralnog grijanja, 1 izvršilac na 20 časova, na određeno vrijeme

117.24 Stručno-teorijska nastava elektrotehničke grupe predmeta, 1 izvršilac puno norma, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

117.25 Stručno-teorijska nastava elektrotehničke grupe predmeta, smjer elektroenergetika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do pvratka zaposlenika sa funkcije

117.26 Stručno-teorijska nastava drvoprerađivačka grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.27. Praktična nastava – drvoprerađivačka grupa predmeta, puna norma, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.28. Praktična nastava – drvoprerađivačka grupa predmeta, 16 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.29 Stručno-teorijska nastava šumarska grupa predmeta, 1 izvršilac, na 4 časa, na određeno vrijeme

117.30 Praktična nastava – šumarska grupa predmeta, 11 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.31 Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.32 Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, 2 izvršioca, puna norma, na određeno vrijeme

117.33 Stručno-teorijska nastava medicinska grupa predmeta, na 6 časova, na određeno vrijeme

117.34. Zdravstvena njega, 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme

117.35. Zdravstvena njega, 3 izvrioca, puna norma, na određeno vrijeme

117.36. Zdravstvena njega, 1 izvršilac, na 8 časova, na određeno vrijeme

117.37 Estetika, 6 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.38. Stručno teorijska nastava- Frizer, 14 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme

117.39. Pedagog, puna norma, 1 izvršioc, neodređeno vrijeme

117.41. Praktična nastava – Frizer, puna norma, 2 izvršioca, određeno vrijeme

117.42. Praktična nastava – Frizer, 12 časova, 1 izvršioc, određeno vrijeme