Liste kandidata iz člana 14. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja  u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području  Tuzlanskog kantona koji su aplicirali u našoj školi možete pogledati ovdje:

107.1. Bosanski jezik i književnost, 1 izvršilac, 2 časa, na određeno vrijeme

107.2. Njemački jezik, 1 izvršilac, 6 časova, na određeno vrijeme

107.3. Latinski jezik, 1 izvršilac, na 6 časova, na određeno vrijeme

107.4. Hemija, 1 izvršilac, na 10 časova, na neodređeno vrijeme

107.5. Hemija, 1 izvršilac, na 16 časova, na određeno vrijeme

107.6. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova na neodređeno vrijeme

107.7. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvršilac, na 10 časova na određeno vrijeme

107.8. Estetika, 1 izvršilac, 6 časova na određeno vrijeme

107.9. Stručno-teorijska nastava mašinska grupa predmeta, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

107.10. Praktična nastava mašinska grupa predmeta za zanimanje automehaničar, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme

107.11. Praktična nastava za zanimanje frizer, 1 izvršilac, na 12 časova, na određeno vrijeme